ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ 

Η εταιρεία ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποθηκεύσεων όλων των αντικειμένων σας, για το χρονικό διάστημα που εσείς επιθυμείτε, με αυστηρή τήρηση του προσυμφωνηθέντος χρόνου παραλαβής τους.

● Αποθηκεύσεις με ασφάλεια και άψογη οργάνωση
● Αποθηκεύσεις οικοσκευών
● Αποθηκεύσεις εξοπλισμού επιχειρήσεων
● Πλήρης καταγραφή των εμπορευμάτων που αποθηκεύονται
● Αποθηκεύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
● Καταγραφή - Αμπαλάρισμα όλων των οικοσκευών - αντικειμένων σας, ανά κατηγορίες
● Αποθηκεύσεις με ασφάλεια και άψογη οργάνωση
● Μακροχρόνια αποθήκευση των αντικειμένων σας, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους