ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ

● Υπηρεσίες μετακόμισης με ανυψωτικά μηχανήματα
● Σύγχρονα ανυψωτικά, ευέλικτα στις μεταφορές και τις μετακομίσεις
Μεταφέρουν με ασφάλεια, από και προς το έδαφος, τις οικοσκευές σας και λοιπά εμπορεύματα
● Ασφαλής μεταφορά των οικοσκευών / εμπορευμάτων σας, χωρίς καμία φθορά
● Μεταφορές βαρέων και ογκωδών αντικειμένων, με τη χρήση ανυψωτικών
● Εξειδικευμένες και δύσκολες μεταφορές, με χρήση σύγχρονων ανυψωτικών μηχανημάτων
● Διεκπεραίωση απαιτητικών μετακομίσεων, όπου κι αν βρίσκεστε, σε οποιονδήποτε όροφο, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα